0

یازدهمین ماه را دیدم.........

امشب ماه روز یازدهمین ماه هست که من یک ماه دارم با نام فاطمه......

ای فدای تو شوم که ماه منی ماهی که یازده ماه تا کنون کنار من ،درآغوش من،در خواب و بیداری های من همراه من بوده.

تو همه انچه میخواستم هستی.

همه ی عمرررررررررر تو را دوست میدارم تا نهایت تا بی نهایت تویی که همه دوست داشتنی ها را داری،تویی که همه وجودت بوی خوبی،بوی دوستی،بوی وفاداری به زندگی مون میدهد.

تک تک لحظه در این روز ها و شب ها همه با تو سر کردم و بی تو بی قراری مهمان من بود.

حتی یک مسافرت دو روزه تو انچنان دلتنگت کرد مرا که اشک هایم سرازیر شد و همه نشان از این میداد که

بی همگان به سر شود ،بی تو به سر نمیشود

تو تمام عمر منی

آغاز یازدهمین ماه زندگی مون مبارککککککککککککککککککککک


دوستتتتتتتتتتتتتتتت دارمممممممممممممم


ای گل زندگی من فاطمه جان من ای جان و دل منننننننننننننن

 


/ 1 نظر / 29 بازدید