0

تولدت مبارکککککککککککککککککککک فاطمه ام

 

و بهار رسید

بهار زندگی خانومیه من فاطمه جان..........

ورودت به بیست و هشتمین بهار زندگی ات مبارک..........

امروز روز شادی همه فرشته هاست.همه ادم ها.همه موجودات زمین

چون فاطمه من،خانومیه من،بانوی من،زن من،همسر من چنین روزی تو روزای سرد زمستانی به دنیا اومده تا دنیای من رو همیشه بهاری کنه......

چون فاطمه بهار دل و جان علیرضاست.

علیرضایی که بدون فاطمه خشک بود مثل پاییز ولی با اومدنت دلم بهار اوردی

دوستت دارممممممممممممممم یه عالمههههههههههههه

هر چی بگم بازم کمهههههههههههه

دوشنبه 29 دی 93

تولدت مبارککککککککککککک فاطمه من

عتیقه من

ماه من

خورشید من

 

بهترینننننننننننن زن دنیا هستی برای من

دووووووووووووووووووووووووووووستت دارممممممممممممم

یه بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس صدا دار یکی میلیارد تومنی و بغل محکممممممممممممممممممممممممممممممم

عمر منییییییییییییییی............

الهیییییییییییی من باشم تا بیست و هشت هزارمین تولدت هم جشن بگیریم با هم.

بووووووووووووووووووووووووووووس

/ 0 نظر / 13 بازدید