0

دوستت دارم

دلم یک خیابان میخواهد...

که بشود باتو قدم زد...

جایی که مردمش زبان ما را بلد نیستند...

من به زبان خودمانی...

هی بگویم دوستت دارم...

و عابران درگیر این کنجکاوی باشند...

من چه میگویم که تو...

"اینطور میخندی"...

 

/ 0 نظر / 12 بازدید