قالب 2015

<html>
<!--©This Template is Designed by abangraph,for:persianblog-->
<!--©This Template design by Aban,Admin Site : http://www.abangraph.ir/ And Graphist Designer WEB Site -->
<!--©This Template name is Ultera No.025261292170-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title><-Blogtitle-></title>
<META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-Blogtitle->,<-BlogId->, دانلود ,عکس ,آهنگ ,اس ام اس ,عاشقانه ,آموزش ,فیلم">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<meta name="robots" content="index, follow">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="HandheldFriendly" content="True">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

</script>
<style type="text/css">
body{ margin:0;
  background-color: #F9E9F2;
  font-size:9pt;
  color: #000000;
}
.container{width:800px;text-align:right;line-height:20px}
.right{float:right;width:210px;margin-top:10px;color:#010708;font-size:8pt;}
.righto{float:left;width:210px;margin-top:10px;color:#010708;font-size:8pt; padding-right:5px;}

.headerouter{background-size: cover;
    background-image:url(http://s3.picofile.com/file/8207124034/heade0r.jpg);
    background-repeat:no-repeat;
                margin-bottom: 2px;
    border-top: 0px solid #000;
    border-right: 0px solid #000;
    border-bottom: 0px solid #000;
    border-left: 0px solid #000;
 background-position-y: 0px;
  height: 400px;
}

.bdp{
    height:10px;
    margin-right:-10px;
    margin-left:-1px;
    margin-top: -2px;
}
.title{font-family:tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:17px;font-weight:600;text-align:center;text-shadow:1px 1px 0 #F0F0F0;}
.toolbars{
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:right top;
    color:#F8FBFC;
    padding-right:0;
    font-size:8pt;
    background-color:#CD2A8C;
    margin-top:0;
    margin-right:0;
    position:absolute;
    border-top-width: 0px;
    border-right-width: 0px;
    border-bottom-width: 0px;
    border-left-width: 0px;
    border-top-style: solid;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-left-style: solid;
    border-top-color: #FFFFFF;
    border-right-color: #FFFFFF;
    border-bottom-color: #FFFFFF;
    border-left-color: #FFFFFF;
}
.fixed{position:fixed;top:0}
#main {padding-top: 19px;
  margin-left: 213px;
}
.post{padding:5px 5px 0px 5px; direction:rtl;}
.datapost{font-size:8pt;#4F4E4E
;font-weight:400;font-family:tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;border: 1px solid #E5E4E4;
  padding: 3px 5px;
  border-width: 1px 0 1px 0;
  margin: 5px -5px 5px -5px;
  background-color:rgb(247, 247, 245);}.postbody{padding:5px 0 0 0;}
.postbody img{max-width:100%;width:expression(this.width>530?1000:true);display:block;margin:5px auto}
.postd{font-size:9pt;font-weight:600;padding-bottom:10px;}
.downpost{height:10px}
.left{float:left;width:795px}
.sider{
    background-color:#fdfdfd;
    margin-bottom: 3px;
}
.linker{font-size:8pt;font-weight:400;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline}
.linkes{font-size:9pt;font-weight:400;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline}
.linko{font-size:9pt;font-weight:600;margin-bottom:-2px;margin-top:-2px;display:inline;  font-family: 'BYekan',tahoma;}
.sidertop{height:10px}
.siderdown{
    height:14px;
    margin-left: -1px;
}
.sidetop{
    height:25px;
    padding-top:4px;
    padding-right:10px;
    padding-left:5px;
    font-weight:600;
    color:#581263;
    background-color: #f0acd5;
    margin-bottom:2px;
    margin-top: 8px;
}
.link3{font-weight:600;font-size:9pt;margin-top:0; font-family: 'BYekan',tahoma;}
.sidebody{
    padding:5px 5px 5px 5px;
    
}
.mozin {padding: 15px;border: 1px solid rgba(0,0,0,0.15);border-bottom-color: rgba(0,0,0,0.25);background: #fff;background-clip: padding-box;box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.06);border-radius: 4px;}
#moz {
  border-radius: 2px!important;
  border-top-left-radius: 2px;
  border-bottom-left-radius: 2px;
  border: 1px solid #CACACA;
  background-color: #fdfdfd;
  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.06);
}
#moz2 {
  margin-right: -1px!important;
  margin-left: -1px!important;
  margin-top: -1px!important;
  border-top-right-radius: 2px;
  border-top-left-radius: 2px;
  border-left-width: 5px!important;
  border-top: 1px solid #c779a8;
  border-right: 1px solid #c779a8;
  border-bottom: 1px solid #c779a8;
  border-left: 1px solid #d894bd;
  margin-right: 3px;
  margin-left: -1px;
}
#moz3 {background-size: cover;

    
    border-right: 1px solid #4f4f4f;
    border-bottom: 5px solid #4f4f4f;
    border-left: 1px solid #4f4f4f;
}
#moz4 { }
#mozz {
  border-top-right-radius: 2px;
  border-bottom-right-radius: 2px;
  border: 1px solid #CACACA;
  background-color: #fdfdfd;
  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.06);
}
.footer {  border-radius: 3px;

  border: 1px solid #CACACA;
  background-color: #fdfdfd;
  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.06);
  width: 570px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  padding: 5px;
}
body,td,th{font-family:tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;color:#000}
.boxs {background-color:#e6e8e6;border:1px solid #b7b7b7;width:140px;font-family:tahoma, arial, "times New Roman";color:#010708;padding:2px}
.buts{width:40px;font-family:tahoma, arial, "times New Roman";font-size:.9em;text-align:center;color:#FFF;height:19px;background-image:url(http://www.abangraph.ir/theme/ultera/img2.png);background-position:left -79px;background-repeat:no-repeat;border:0 solid;background-color:transparent;cursor:pointer;padding:2px}
.prew-next {  font-size: 8pt!important;font-family: 'BYekan',tahoma;  font-size:8pt; font-weight: 600;
  margin-top: -30px;
  color: #039;
  width: 564px;
  height: 20px;
  padding: 3px 10px 5px 5px;
}
.toper{padding-left:0px;margin-bottom:20px;background-image:url(http://www.abangraph.ir/theme/ultera/img2.png);background-position:left top;background-repeat:no-repeat;width:120px;padding-right:10px}.auth{float:right}
.catg{float:right}
.cm{background-image: none;padding-right:18px;  margin: 0 20px 5px 2px;font-size:8pt;text-align: left;list-style-type: none;}
.fullentery{background-image:url(http://www.abangraph.ir/theme/ultera/img2.png);background-position:right -116px;background-repeat:no-repeat;padding-right:18px}
ul{margin-right:-40px}
ul#leftnav li{list-style-type:none;display:block;margin-left:5px;float:right}
li {
  padding-bottom: 2px;
  list-style-type: none;
  padding-right: 10px;
  padding-left: 0;
  background: url(http://www.abangraph.ir/theme/liicon.png) no-repeat right -74px;
}
ul li {
  padding-bottom: 2px;
  list-style-type: none;
  padding-right: 10px;
  padding-left: 0;
  background: url(http://www.abangraph.ir/theme/liicon.png) no-repeat right -74px;
}
#dis li{  padding-bottom: 2px;list-style-type: none;padding-right: 10px;padding-left: 0;background: url(http://www.abangraph.ir/theme/liicon.png) no-repeat right 8px;}
.posttop {
  font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 17px;
  border: 1px solid #DADADA;border-width:0 0 1px 0;
  font-weight: 400;
  padding: 4px;
  background-color: rgb(239, 239, 237);  background: -webkit-linear-gradient(top,#E4E4E4,#fff);margin-bottom: 10px;
  margin: -4px;
}
.toolbars a:link,.toolbars a:visited{text-decoration:none;color:#F8FBFC}
.titler{ font-size: 12pt;font-weight: 600; padding: 5px;text-align: center;}
.toolbars a:hover{text-decoration:none;color:#b1ef69}
.sider a:link{text-decoration:none;color:#2d630a}
.sider a:visited{text-decoration:none;color:#2d630a}
.sider a:hover{text-decoration:none;color:#58AF1F}
a:link{text-decoration:none;color:#414142}
a:visited{text-decoration:none;color:#841313}
a:hover{text-decoration:none;color:#3E7CFF}

</style>
<style type="text/css" media="only screen and (min-width:700px) and (max-width: 830px)">

#main {padding-top: 19px;
  margin-left: 235px;
}
.righto {
  font-size: 100%;
}
.linko {
  font-size: 17px;
}
.left {
  float: left;
  width: 100%;
}
.container {
  width: 100%;
  text-align: right;
  line-height: 20px;
}
.headerouter{background-size: cover;
  height: 350px;background-position: top center;
}
.container {
  width: 100%;
  text-align: right;
  line-height: 20px;
}
.prew-next {  font-size: 8pt!important;font-family: 'BYekan',tahoma;  font-size:8pt; font-weight: 600;
  width: 98%;
}
.link3 {
  font-weight: 600;
font-size: 100%;
}
body {
  font-size: 100%;
}
.footer {
  width: 94%; float:right;
}
</style>
<style type="text/css" media="only screen and (min-width:0px) and (max-width: 700px)">
.posttop {padding: 10px;}
.sidetop { height:28px;padding-top:5px; padding-right:10px;padding-left:5px;font-size: 16px;}
.postbody { padding: 10px 0px 5px 0;}
.toolbars{font-size: 100%;}
.datapost {font-size: 14px;}
.cm { font-size: 14px;}

#main {padding-top: 19px;
  margin:0px; width:100%;
}
.linko {
  font-size: 17px;
}

.left {
  width: 100%;
}
.headerouter{background-size: cover;
  height: 260px;background-position: top center;
}
.container {
  width: 100%;
  text-align: right;
  line-height: 20px;
}
.link3 {
  font-weight: 600;
font-size: 100%;
}
.righto {
  width: 100%;font-size: 100%;
}

body {
  font-size: 100%;
}
.prew-next {  font-size: 8pt!important;font-family: 'BYekan',tahoma;  font-size:8pt; font-weight: 600;
  width: 98%;
}

.footer {
  width: 98%; float:right;
}


</style>
<style type="text/css">
.linko {font-size: 9pt!important;}
.link3 {font-size: 8pt!important;}
.titler {font-size: 11pt!important;font-weight: 600!important;}
.toolbars a:link, .toolbars a:visited {
  color: #F8FBFC;
  border: 1px solid #A31B6D;
  background-color: rgb(221, 75, 163);
  text-decoration: none;
  border-radius: 3px;
  padding: 3px 5px;
  display: block;
  float: right;
  margin-left: 2px;
  margin-bottom: 3px;
  margin-top: -2px;
}
.toolbars {font-size: 8pt!important;border-top: 3px solid #161C20;}
.toolbars a:hover {
  color: #F8FBFC;
  border: 1px solid #1B2125;
  background-color: rgb(44, 52, 56);
}
.prew-next{font-size: 8pt!important;}
</style>
<style type="text/css" media="only screen and (min-width:0px) and (max-width: 960px)">
.linko {font-size: 13pt!important;}
.link3 {font-size: 13pt!important;}
.toolbars {font-size: 10pt!important;}
</style>


<style type="text/css" media="only screen and (min-width:960px) and (max-width: 1024px)">
body{font-size: 11px!important;}
.linko {font-size: 8pt!important;}
.link3 {font-size: 8pt!important;}

</style>
</head>

<body>
<!-- start code -->
<div align="center">
<div class="container" dir="rtl">
<!-- post & header -->
<div class="left">
<div>
<div class="headerouter"  id="moz3">
</div>

<div align="left" style="margin-top:-10px; margin-bottom:22px;">
<div class="toolbars" style="width:795px;">
<div  style="padding:5px; text-align:right;">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>  <a target="_blank" href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با من</a>  <a target="_blank" href="/posts">تیتر کل مطالب</a>  <a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">RSS</a><a style="width:470px; " href="/"><-BlogDescription-></a>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div class="righto">


<div>
<div style="padding-top:9px; "></div>

<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">درباره</h3></div>
<div class="sidebody">

<h1 class="titler"><a href="<-BlogUrl->" title="<-BlogTitle->"><-BlogTitle-></a></h1>
<BlogProfile>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</BlogProfile><br>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>

 <blogpreviousitemsblock>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">آخرین نوشته ها</h3></div>
<div class="sidebody"  id="dis">
<BlogPreviousItems items="10"><li><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-posttitle-></a></li></BlogPreviousItems>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
  </blogpreviousitemsblock>

 <BlogpagesBlock>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">صفحات اختصاسی</h3></div>
<div class="sidebody">
<Blogpages><li><a href="<-pageLink->"><-pagetitle-></a></li></Blogpages>   
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
  </BlogpagesBlock>

<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">موضوعات</h3></div>
<div class="sidebody">
 <BlogTags><li><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-> (<-Tagweight->) </a></li></BlogTags>   
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>

<div>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">جستجو</h3></div>
<div class="sidebody">
<FORM method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" >
<INPUT   name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" style="display:none ">
<INPUT  class="buts" type="submit" value=" " >
<input type="text" name="q" size="21" class="boxs" size=20>
</FORM>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div></div>

<blogarchiveblock>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">آرشیو</h3></div>
<div class="sidebody">
 <BlogArchive><li> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>    
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
   </blogarchiveblock>

<bloglinksblock>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">لینک دوستان</h3></div>
<div class="sidebody" id="dis">
 <BlogLinks><li> <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>    
<li><a rel="dofollow" target="_blank" href="http://www.iranve.com/beauty/make-up" title="آرایش و زیبایی">آموزش آرایش صورت</a></li>
<li><a rel="dofollow" target="_blank" href="http://www.davandegan.com/" title="خبرگزاری دوومیدانی ایران">خبرگزاری دوومیدانی ایران</a></li>

</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>
</bloglinksblock>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">امکانات</h3></div>
<div class="sidebody">

<center>
  <-persianstat->
           <br />
 <-BlogCustomHtml->  
</center>
<div style="width: 100%;border:dashed #ABA8A8;border-width: 1px 0 0;padding-top: 8px;margin-top: 5px;">
<center>
  <a href="http://www.abangraph.ir/" target="_blank"><img src="http://www.abangraph.ir/abangraph.jpg" title="قالب وبلاگ" alt="قالب وبلاگ" border="0"></a>
</center>
</div>
</div>
<div class="sidedown"></div>
</div>

<div class="siderdown"></div>
</div>
</div>
<div id="main"> <blogpost>
<div class="post"  id="mozz">
<div class="posttop"><h2 class="linko"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h2></div>
<div class="postbody" style="text-align:justify; padding-top:30px;">
<div><-PostContent-></div></div>
<div>
</div>
<div class="datapost">نوشته شده در <-PostDate-> ساعت <-PostTime-> توسط : <-PostAuthor-> | <BlogPostTagsBlock>کلمات کلیدی : <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock></div>
<li class="cm"><BlogExtendedPost><a href="<-PostLink->">[ادامه مطلب]</a></BlogExtendedPost>   <BlogComment>[نظرات <-count->]</BlogComment></li>


</div>
</br>
</blogpost>
</div>
<div style=" clear:both:"></div>
</div>
    <div id="main">
  <div  class="prew-next">
<BlogpagingBlock>
     <NextPage><a style="float:right;font-weight:600;" href="<-NextPage->">« مطالب قدیمی‌تر</a></NextPage>
    <PreviousPage><a style="float:left;font-weight:600;" href="<-PreviousPage->">مطالب جدیدتر »</a></PreviousPage>
</BlogpagingBlock>
  </div>
  <div align="left">
</div>


    </div>
 
<div class="downpost" id="moz4"></div>
<div>
<div class="footer" id="footer">
<a href="<-BlogUrl->" title="صفحه ی نخست">HOME</a> | <a href="<-BlogXmlLink->" title="لینک به آر .اس.اس">RSS</a> | <a href="<-BlogArchiveLink->" title="آرشیو"> Archive</a> | <a href="mailto:<-BlogEmail->" title="تماس از طریق ایمیل">Contacts US</a><br>
<p>
All Rights Reserved  2015-2018 ©</p>
<a  rel="dofollow" href="http://www.abangraph.ir/web-design" title="web site design" target="_blank">طراحی سایت</a> ، <a  rel="dofollow" href="http://www.abangraph.ir/seo-and-increase-visitor" title="seo" target="_blank">سئو</a> و <a  rel="dofollow" href="http://www.abangraph.ir/free-blog-templates" title="blog theme" target="_blank">قالب وبلاگ</a> توسط <a  rel="dofollow" href="http://www.abangraph.ir/" title="Abangraph" target="_blank">آبان گراف</a> | قدرت گرفته از <a href="http://persianblog.ir">پرشین بلاگ</a>
</div></div>
</div>
<!-- post & header End -->
<div style=" clear:both:"></div>
</div>
<!-- sidbar -->

<!-- sidbar End -->

</div>
<!-- end code -->
</body>
</html>

/ 0 نظر / 4 بازدید